Als allround P&O adviseur bied ik structurele ondersteuning aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Voor een wenselijke binding en zekere mate van persoonlijke betrokkenheid is er een wenselijke minimale inzet van  4 uur (= één dagdeel) per maand.

Bij structurele ondersteuning kunnen diverse P&O vraagstukken aan de orde komen, bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeheer en –planning, arbeidsvoorwaarden en beloning, functioneringstrajecten, verzuimbeleid, een personeelshandboek, opleiding en ontwikkeling, loopbaan en mobiliteit, leidinggeven en management, uitstroom en ontslagprocedures. Mijn rol als P&O adviseur is daarin ook divers; afgezien van het operationele (wat nu eenmaal geregeld moet worden) kan ik optreden als zowel sparringpartner, vraagbaak als klankbord.

U heeft vooraf helderheid over het aantal uren en het tarief terwijl tussentijds, indien gewenst of noodzakelijk, de overeenkomst flexibel uitgebreid kan worden.

Door samenwerking en een aanzienlijk netwerk van P&O adviseurs, kan ik u bovendien een zekere continuïteit van bezetting en een achterwacht garanderen.

Ik ben eraan gewend te werken voor verschillende opdrachtgevers, op verschillende niveaus en in verschillende branches. Door jarenlange ervaring en mijn persoonlijke belangstelling voor het vak ben ik breed geïnformeerd en op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.