Allround P&O advies en ondersteuning

Aan ondernemers en bedrijven in het MKB die qua omvang te klein zijn voor een eigen personeelsfunctionaris, maar die wel met enige regelmaat een beroep willen doen op een deskundige op dit gebied, bied ik allround P&O advies en ondersteuning. Maatwerk met de toegevoegde waarde van een “eigen” professionele adviseur, die met en namens u invulling geeft aan het personeelsbeleid.

Werving&selectie

Heeft u een nieuwe medewerker nodig maar te weinig tijd of capaciteit voor een sollicitatieprocedure en alles wat daarbij  komt kijken?
Vanuit de gedachte “de sollicitant van vandaag,  is de klant van morgen” moet een zorgvuldige en professionele aanpak van het traject  niet onderschat worden.
Door mijn ervaring in een groot aantal werving&selectieprodecures bij zowel grote als kleine organisaties, ben ik in staat het hele traject  – van functieprofiel tot aanstelling – professioneel organiseren en begeleiden.

Interim

Voor periodes of projecten waarin tijdelijk de inzet van een ervaren P&O adviseur wenselijk is, kan mijn interim inzet een uitkomst bieden. Bijvoorbeeld bij tijdelijke onderbezetting van de personeelsafdeling of bij ziekte of zwangerschap van de eigen P&O adviseur. Ook kan mijn deskundigheid van pas komen bij een project of de opstart van een afdeling of onderneming.
Met de tijdelijke inzet van HRcare verzekert u zich van betrokken en deskundige ondersteuning.
Nulmeting

Een nulmeting

(ook wel P&O scan genoemd) is ervoor bedoeld u een beeld geven van de wijze waarop uw personeelsbeleid is vormgegeven, hoe het zich verhoudt met wettelijke verplichtingen en wat welke regelingen of voorwaarden aanpassing behoeven.
In samenwerking met een aantal vakcollega’s (samengebracht onder QPR-online) hebben we een eigen nulmeting (P&O scan) ontwikkeld aan de hand waarvan wij u een goed inzicht kunnen geven in de actuele stand van zaken van uw beleid en het daarmee samenhangende personeelsbeleid in uw bedrijf. Op basis van de uitkomsten van een of meer interviews  geven wij u niet alleen inzicht in de actuele stand van zaken maar zullen wij u ook informeren en adviseren over (verdere) professionalisering van uw personeelsbeleid.
Wilt u meer informatie, kijk dan ook op de desbetreffende pagina.  Natuurlijk kunt u ook contact opnemen of een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek.