Wilt u een actueel inzicht in de stand van zaken van uw beleid en dan met name in relatie tot uw personeels beleid? Vraagt u zich af of uw beleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van P&O?

De P&O nulmeting, die in samenwerking met vakcollega’s vanuit QPR tot stand is gekomen, is een goed middel om in korte tijd inzicht te krijgen in de status van uw personeel en organisatiebeleid.
De nulmeting omvat elementen als:  strategie, structuur, cultuur, managementstijl, systemen en personeel. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie zullen in het onderzoek deze elementen in meer of mindere mate aan de orde komen.

Op basis van interviews met een of meer  personen binnen uw organisatie worden vervolgens de sterke, zwakke en verbeterpunten van uw P&O inzichtelijk gemaakt. In een adviesrapport worden de mogelijke risico’s en besparingsmogelijkheden van uw organisatie beschreven. Bovendien wordt inzichtelijk gemaakt welke onderdelen van uw P&O beleid prioriteit vragen, welke aanpassing of aanvulling behoeven en welke onderdelen goed geregeld zijn binnen uw organisatie.

Het rapport wordt in een gesprek nader toegelicht en u krijgt praktisch advies hoe u (delen van) het personeelsbeleid van uw organisatie op het gewenste niveau kunt brengen.
Voor uitvoering van mogelijke acties die voortkomen uit deze nulmeting, ben ik u vanzelfsprekend graag van dienst. In dat geval zal een deel van de kosten van de nulmeting in mindering worden gebracht op mijn volgende factuur.

Wilt u meer weten? Vul het contactformulier in en ik neem in elk geval de volgende dag contact met u op.